Jeden z nejzajímavějších popisů poskytl amatérský astronom David Frank: " Ve čtvrtek 21. května 2009 jsem pozoroval přelet dvou 'ohnivých' oranžovo-červených koulí z místa dvora mezi domy na Žižkově. Bylo přesně 21 hodin 42 minut našeho času. Mám zkušenosti z pozorovacích akcí, a tak si rozhodně nespletu takové objekty s planetami, hvězdami nebo známými meteorologickými úkazy."

"Viděl jsem letět dva objekty o jasnosti převyšující září Venuše nebo Jupitera, odhadem mohly objekty mít -6 až -8 magnitudu, pohybovaly se pomalým pohybem cca 20 - 30 obloukových minut za sekundu směrem od západu k východu v rozestupu minimálně 10 obloukových stupňů. Vypadalo to, jako by hořely, ale jejich záře byla stabilní, nekolísavá. Zcela evidentně letěly pod mraky, které mohly být tentokrát poměrně nízko, možná jen 1000 metrů vysoko," uvedl Frank v podrobném popisu pro Novinky.

"Domnívám se, že mohlo jít o velké kulové blesky. Rozpad družice v atmosféře v tomto případě nelze úplně vyloučit, ale ani o to na 90 procent nešlo, protože bylo patrné, že objekty jsou z mého pohledu před mraky, bylo ještě šero, takže mraky byly dobře vidět a záře jimi rozhodně neprostupovala. Vylučuji též bolid, tedy jasný meteor, na to objekty letěly moc pomalu," uzavřel svůj popis Frank.

Mohou být objekty přistávající letadla v dáli?

Zajímavé, možné vysvětlení letících světel poskytla Novinkám Lenka Kotková z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, která podobnou scénu také sledovala.

"V sobotu večer 23.května jsme podobný úkaz, který popisují vaši čtenáři z Prahy a jejího okolí, viděli z Ondřejova s mým manželem a několika astronomy amatéry. Nevěnovali jsme mu příliš pozornosti, protože jsme byli přesvědčeni, že jde o přistávající letadla. Přistávání letadel navečer za vysoké dohlednosti vypadá tak, že jsou vidět až čtyři světla jasnější než hvězdy, oranžové barvy (světlo prochází mnoho desítek kilometrů atmosférou. tak má barvu jako zapadající Slunce," uvedla Kotková